Vårfesten -07
Sedvanlig vårfest i klubblokalen, samtidigt firades klubbens 15-års jubileum.